Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dymaczewo Stare w dniu 27.09.2018 r.

Protokół.pdf