Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Sasinowo w dniu 22.09.2018 r.

Protokół.pdf