Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Sowinki, Sowiniec w dniu 26.09.2018 r.

Protokół.pdf