Uchwała Nr LXXIV/875/18 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Mosina

Uchwała Nr LXXIV/875/18.pdf

Wojewoda rozstrzygnięciem nadzorczym orzekł nieważność par. 11 ust. 2, par. 13 ust. 2, par. 13 ust. 4, 5, 6 i 7 załącznika do uchwały