Zarządzenie Nr GG.0050.147.2018 z dnia 11 października 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Zarządzenie Nr GG.0050.147.2018 z dnia 11 października 2018 r.  w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę