Zarządzenie Nr BZP.0050.136.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie Nr BZP.0050.136.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków - NISKOEMISYJNE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA TERENIE GMINY MOSINA - ETAP I - BUDOWA ZINTEGROWANEGO WĘZŁA PRZESIADKOWEGO W MOSINIE w formule „zaprojektuj i wybuduj"