Zarządzenie Nr BZP.0050.137.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr BZP.0050.137.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków. - NISKOEMISYJNE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA TERENIE GMINY MOSINA - ETAP I"- BUDOWA ZINTEGROWANEGO WĘZŁA PRZESIADKOWEGO W DRUŻYNIE gm. MOSINA w formule „zaprojektuj i wybuduj"