Zarządzenie Nr BZP.0050.138.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr BZP.0050.138.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków - Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Mosina - etap I - budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Pecnej (stacja Iłówiec) w formule „zaprojektuj i wybuduj"