Zarządzenie Nr BZP.0050.146.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 8 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr BZP.0050.146.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 8 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków - „Budowa linii energetycznej kablowej oświetlenia drogowego z oprawami LED w miejscowości Radzewice, ulica Wiśniowa gm. Mosina"