Protokół z Zebrania Ogólnego Mieszkańców Osiedla nr 6 "Za Moreną" w Mosinie w dniu 21.09.2018 r. - wybory uzupełniające.

Protokół.pdf