Uchwała Nr LXXV/893/18 w sprawie zakresu przedmiotowego działania komisji stałych

Uchwała Nr LXXV/893/18.pdf