Uchwała Nr LXXV/897/18 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 25 września 2018 r. (data wpływu: 26 września 2018 r., numer porządkowy: BR.1510.196.2018) w sprawie niedopełnienia obowiązku ogłos

Uchwała Nr LXXV/897/18.pdf