Zarządzenie Nr BZP.0050.153.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr BZP.0050.153.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 października 2018 r.w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków - „Budowa jednostronnego chodnika w ciągu ul. Nadleśnej w miejscowości Krosno, gmina Mosina"