Oświadczenia majątkowe

Pierwsze oświadczenie majątkowe w kadencji.pdf
Oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31.12.2018 r.pdf
Oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 05.03.2019 r.pdf