do 31.05.2022 r.

(183) Zapytanie w sprawie wyrównania i wykoszenia łącznika pieszego ulicy Polnej w Krośnie i ulicy Mieszka I w Mosinie oraz wymiany w tej lokalizacji kosza na psie odchody.pdf
        -udzielona odpowiedź.pdf
        -udzielona odpowiedź.pdf
(230) Zapytanie  w sprawie drogi dojazdowej do budowy obiektu znajdującego się w sąsiedztwie "Kokotka" w Mosinie.pdf
        -udzielona odpowiedź.pdf
(231) Interpelacja w sprawie zorganizowania szkolenia dla przedsiębiorców z terenu gminy Mosina, dotyczącego prowadzenia ewidencji odpadów, z udziałem przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego.pdf
         -udzielona odpowiedź.pdf
(232) Interpelacja radnej Wiesławy Mani w sprawie zorganizowania szkoleń dla radnych o tematyce budżetowej.pdf
(252) Interpelacja w sprawie zamontowania lustra przy wyjeździe z ulicy Piaskowej w Drużynie.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - druga udzielona odpowiedź.pdf
(284) Interpelacja w sprawie tymczasowego zamontowania kamery przy trafostacji na ulicy Mieszka I w Mosinie.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
           załącznik do udzielonej odpowiedzi.pdf
(285) Interpelacja w sprawie przekształcenia chodnika na ulicy Leśnej w Krośnie w chodnik i ścieżkę rowerową.pdf
         -udzielona odpowiedź.pdf
(303) Interpelacja w sprawie okresowego odstąpienia od pobierania opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Mosinie.pdf
         -udzielona odpowiedź.pdf
(318) Interpelacja w sprawie wznowienia funkcjonowania targowiska w Mosinie, w zakresie handlu artykułami spożywczymi, warzywami, owocami i roślinami.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(373) Interpelacja w sprawie naprawy wadliwego wykonania utwardzenia wjazdu z ul. Polnej w łącznik do ul. Mieszka I.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(419) Interpelacja w sprawie ustawienia koszy na śmieci na ulicy Torowej w Mosinie.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(420) Zapytania w sprawie chodnika na ulicy Leśnej w Krośnie.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(491) Interpelacja w sprawie wycofania budowy kanalizacji sanitarnej w Pecnej w ulicy Sosnowej, na odcinku leśnym i przeniesienie tych środków na budowę kanalizacji w miejscach zamieszkałych na terenie Gminy.pdf 
         - udzielona odpowiedź.pdf
(568) Zapytanie w sprawie spółki "Park Strzelnica".pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(575) Interpelacja w sprawie zamontowania lustra na ulicy Polnej w Krośnie na wysokości skrzyżowania z łącznikiem z ulicą Mieszka I w Mosinie.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(595) Interpelacja w sprawie bezpieczeństwa na wyniesionych przejściach dla pieszych w Mosinie.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(647) Interpelacja w sprawie zamontowania lustra na ulicy Polnej w Krośnie na wysokości skrzyżowania z łącznikiem z ulicą Mieszka I w Mosinie.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf