Kluby Radnych kadencji 2018-2023

W Radzie Miejskiej w Mosinie kadencji 2018-2023 funkcjonują kluby radnych:
 
"Dla Dobra Miasta i Wsi" (skład osobowy według informacji z dnia 7 czerwca 2019 r.)
 1. Waldemar Waligórski - przewodniczący
 2. Ewelina Dudek
 3. Agnieszka Gorzyńska
 4. Waldemar Wiązek
Zgodnie z pismem Przewodniczącego Klubu Radnych "Dla Dobra Miasta i Wsi" Waldemara Waligórskiego z dnia 18 stycznia 2021 r. wyżej wymieniony klub z dniem złożenia pisma został rozwiązany.

 

"OdNowa" (skład osobowy według informacji z dnia 2 grudnia 2020 r.)
 1. Roman Kolankiewicz - przewodniczący
 2. Dominik Michalak - wiceprzewodniczący
 3. Elżbieta Jarecka
 4. Małgorzata Kaptur
 5. Łukasz Kasprowicz
 6. Michał Kleiber
 7. Marcin Ługawiak
 8. Jan Marciniak
 9. Maciej Patela
 10. Andrzej Raźny
 11. Jolanta Szymczak
(skład osobowy według informacji z dnia 26 maja 2022 r.)
 1. Roman Kolankiewicz - Przewodniczący klubu
 2. Dominik Michalak - Wiceprzewodniczący klubu
 3. Elżbieta Jarecka
 4. Ziemowit Maląg
 5. Michał Kleiber
 6. Marcin Ługawiak
 7. Jan Marciniak
 8. Maciej Patela
 9. Andrzej Raźny
 10. Jolanta Szymczak