Uchwała o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Gminy Mosina

Uchwała
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie
z dnia 22 października 2018 r.
o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach
organów jednostek samorządu terytorialnego
w dniu 4 listopada 2018 r.


Na podstawie art. 473 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Miejska Komisja Wyborcza w Mosinie stwierdza, co następuje:
 
§ 1.
  1. W wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. żaden z 3 kandydatów nie został wybrany na Burmistrza Gminy Mosina, ponieważ nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
  2. W dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie na dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnych głosów.
  3. Kandydatami na burmistrza w ponownym głosowaniu są:
1) BORKIEWICZ Robert
Zgłoszony przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA
 
2) MIELOCH Przemysław Stanisław
Zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY
 
  1. Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach od 7.00 do 21.00 w tych samych lokalach wyborczych, co w dniu 21 października 2018 r.
§ 2.
  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na obszarze gminy.
  2. Druk i rozplakatowanie uchwały zapewni Burmistrz Gminy Mosina.
 
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie: Stanisław Chrust