Zarządzenie Nr BZP.0050.157.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr BZP.0050.157.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków - „Budowa ul. Torowej, Jesionowej, Cisowej, Dębowej, Strzałowej i Ogrodowej wraz z odwodnieniem w m. Mosina; etap VIII - roboty drogowe na ul. Cisowej"