Zarządzenie Nr GG.0050.158.2018 z dnia 31 października 2018 r. w sprawie: zrzeczenia się w części odszkodowania za nieruchomość

 Zarządzenie Nr GG.0050.158.2018 z dnia 31 października 2018 r. w sprawie: zrzeczenia się w części odszkodowania za nieruchomość