Zarządzenie Nr GG.0050.165.2018 z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Daszewicach przy ul. Poznańskiej

Zarządzenie Nr GG.0050.165.2018 z dnia 16 listopada 2018 r.  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży,
położonych w Daszewicach przy ul. Poznańskiej