Zarządzenie Nr GG.0050.170.2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie nabycia udziałów w nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Zarządzenie Nr GG.0050.170.2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie nabycia udziałów w nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę