Podatki i opłaty lokalne na rok 2019

Uchwała Nr LXXVI/903/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf

Uchwała Nr LXXVI/904/18 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.pdf

Uchwała Nr LXXVI/905/18 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.pdf

Uchwała Nr LXXVI/906/18 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2019.pdf