Zarządzenie Nr OŚ.00501.171.2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie przyjęcia projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina n

ZARZĄDZENIE NR OŚ.00501.171.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 28 listopada 2018 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie przyjęcia projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026