Zarządzenie Nr BZP.0050.108.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie Nr BZP.0050.108.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków - „Budowa drogowej sygnalizacji świetlnej w rejonie istniejącego zjazdu z ul. Żurawinowej na drogę powiatową nr 2460P w m. Czapury, gm. Mosina wraz z przebudową zjazdu"