Zarządzenie Nr BZP.0050.164.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr BZP.0050.164.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Drużyna ul. Krótka Spokojna i Widokowa"