Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów


Karta informacyjna: karta.pdf

Wniosek o udzielenie bonifikaty: wniosek.pdf

Wniosek o wydanie zaświadczenia: wniosek.pdf