Zarządzenie Nr GG.0050.181.2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina przeznaczonych do dzierżawy na c

Zarządzenie Nr GG.0050.181.2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego
dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne