Zarządzenie Nr BZP.0050.190.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr BZP.0050.190.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków - „Odbiór odpadów komunalnych z terenów publicznych"