Uchwała Nr V/26/19 dotycząca kontynuacji członkostwa Gminy Mosina w Stowarzyszeniu Lider Zielonej Wielkopolski w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 i p

Uchwała Nr V/26/19.pdf