Zarządzenie Nr 46/2003 z 24.II.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 lutego 2003 r., Nr 46/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Świątniki.
 
Zarządzenie nr 46/2003.pdf