Zarządzenie Nr 00501.173.2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2018.

Zarządzenie Nr 00501.173.2018.pdf