Zarządzenie Nr 00501.151.2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2018.

Zarządzenie Nr 00501.151.2018.pdf