Zarządzenie Nr 00501.125.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2018.

Zarządzenie Nr 00501.125.2018.pdf