Zarządzenie Nr 00501.96.2018 z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2018.

Zarządzenie Nr 00501.96.2018.pdf