Uchwała Nr VII/41/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019”

Uchwała Nr VII/41/19.pdf