Uchwała Nr VII/42/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie

Uchwała Nr VII/42/19.pdf