Uchwała Nr VII/45/19 dotycząca przekazania Wojewodzie Wielkopolskiemu skargi z dnia 25 stycznia 2019 r. (data wpływu: 28 stycznia 2019 r., numer porządkowy: BR.1511.4.2019) na Kierownika Ośro

Uchwała Nr VII/45/19.pdf