Uchwała Nr VII/46/19 w sprawie przekazania petycji 51 mieszkańców Osiedla nr 7 „Nad Jeziorem” w Mosinie z dnia 17 lutego 2019 r. Burmistrzowi Gminy Mosina

Uchwała Nr VII/46/19.pdf