Zarządzenie nr BR.0050.58.2019 z dnia 13 kwietnia 2019 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Wiórek

Zarządzenie nr BR.0050.58.2019.pdf