Zarządzenie nr BR.0050.59.2019 z dnia 13 kwietnia 2019 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Świątniki

Zarządzenie nr BR.0050.59.2019.pdf