Zarządzenie nr BR.0050.60.2019 z dnia 13 kwietnia 2019 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Daszewice

Zarządzenie nr BR.0050.60.2019.pdf