Zarządzenie nr BR.0050.63.2019 z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Baranówko

Zarządzenie nr BR.0050.63.2019.pdf