Zarządzenie nr BR.0050.64.2019 z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Dymaczewo Nowe

Zarządzenie nr BR.0050.64.2019.pdf