Zarządzenie nr BR.0050.65.2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rogalin

Zarządzenie nr BR.0050.65.2019.pdf