Komunikat UMM dot. uzupełniania składów OKW

Urząd Miejski w Mosinie, w nawiązaniu do Informacji Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 29 kwietnia 2019 r. dot. możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, informuje, że zgłoszeń tych będzie można dokonywać:

 

Pełnomocnik Burmistrza Gminy Mosina ds. wyborów: Bartosz Dmochowski