Zarządzenie nr BR.0050.73.2019 z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Dymaczewo Stare

Zarządzenie nr BR.0050.73.2019.pdf