Zarządzenie nr BR.0050.74.2019 z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Drużyna, Nowinki

Zarządzenie nr BR.0050.74.2019.pdf