Zarządzenie nr BR.0050.75.2019 z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rogalinek

Zarządzenie nr BR.0050.75.2019.pdf