Zarządzenie nr BR.0050.76.2019 z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla nr 2 „Czarnokurz” w Mosinie

Zarządzenie nr BR.0050.76.2019.pdf