Zarządzenie Nr GG.0050.78.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej na zbycie lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina

Zarządzenie Nr GG.0050.78.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej
na zbycie lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina